,
Cập nhật lúc 13:18, Monday, 07/05/2012

Khai mạc Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XI


Hội nghị cũng sẽ thảo luận, xem xét ra Nghị quyết chuyên đề về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị làm việc trong 9 ngày (từ 7 – 15/5), Hội nghị sẽ thảo luận thông qua việc tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung 2011 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi bổ sung Hiếp pháp 1992; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX, tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
 


Hội nghị cũng sẽ thảo luận, xem xét ra Nghị quyết chuyên đề về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020, trong đó tập trung vào các đối tượng chính sách và đảm bảo an sinh xã hội.

Hội nghị Trung ương 5 sẽ nghe báo cáo và thảo luận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Cũng tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến trực tiếp vào văn bản về báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ hội nghị Trung ương 4 đến hội nghị Trung ương 5; nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2012..

Khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được Trung ương đưa ra bàn thảo và thông qua tại Hội nghị Trung ương 5./.

 

Theo VOV

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201205/Khai-mac-Hoi-nghi-lan-thu-5-BCH-Trung-uong-dang-khoa-Xi-2153146/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời điểm Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 4 (diễn ra cuối năm 2012) sang Kỳ họp thứ 5 và sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào năm 2013.
,
,
,