,
Cập nhật lúc 13:53, Wednesday, 04/04/2012

Triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại, biển, đảo năm 2012


Ngày 3/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Ảnh: tuyengiao.vn
Ảnh: tuyengiao.vn

Gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự Hội nghị. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng ban Thường trực Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo nhấn mạnh, trong năm qua, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các lực lượng chuyên trách; các cơ quan báo chí xuất bản; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đoàn thể chính trị xã hội... đã nỗ lực, sáng tạo, kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề tôn giáo, dân chủ nhân quyền… kể cả các vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại quan trọng của đất nước, công tác thông tin, tuyên truyền của ta đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, kể cả nhân dân trong nước, hiểu rõ và đầy đủ bản chất sự việc; khẳng định đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch.

Các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã góp phần quan trọng làm cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Năm 2012, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt nội dung kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” đến các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thông tin đối ngoại của Chính phủ theo tinh thần của Chiến lược…


Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như của quốc tế và khu vực, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền của ta trên Biển Đông; xây dựng đường biên giới trên biển, trên đất liền hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; tôn trọng luật pháp, công ước quốc tế và các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Công tác nghiên cứu, dự báo, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc cũng cần được nâng cao chất lượng; khẩn trương rà soát các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến ba mặt công tác nói trên, tăng cường đầu tư một cách hợp lý có trọng điểm cho các chương trình, đề án quan trọng trong năm 2012, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2012 và các năm tới.

Bên cạnh đó, công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam cần được coi trọng hơn nữa; tích cực tham gia phối hợp, hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các cá nhân phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng này.

Theo VNA

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Trien-khai-nhiem-vu-thong-tin-doi-ngoai-bien-dao-nam-2012-2143636/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dự án 600 Phó chủ tịch xã: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
(QNĐT)- Sáng 9/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho 73 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thuộc 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
,
,
,