,
Cập nhật lúc 10:54, Sunday, 29/04/2012

Niềm tin vào người đứng đầu


(QNg)- Chưa bao giờ vai trò người đứng đầu được nhắc nhiều đến vậy, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời. Người đứng đầu, từ cơ quan Đảng hay chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, là người cầm trịch, "đứng mũi chịu sào" cho đơn vị mình. Cho nên người đứng đầu cũng phải là người gương mẫu nhất trong mắt của cấp dưới và của quần chúng nhân dân.

Cách đây không lâu, khi yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở đã đặc biệt quan tâm đến một nội dung, đó là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Người đứng đầu, không chỉ gánh trọng trách của một người giữ cương vị cao của địa phương, đơn vị đó mà còn phải là người thể hiện những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trước cấp dưới và quần chúng nhân dân.

"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", dù trong học tập hay làm theo thì người đứng đầu (hay tập thể) lãnh đạo cũng phải cho thấy một tinh thần nghiêm túc để mọi người nhìn vào thái độ đó mà không dám lơ là hay chỉ thực hiện trên hình thức. Sự gương mẫu của người đứng đầu, vì thế chính là động lực cho những nỗ lực, những cố gắng của mỗi cá nhân và cả tập thể trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đời sống, không tạo kẽ hở cho những hành vi cơ hội, kéo bè, kéo cánh vì lợi ích nhóm được "tung hoành".

Thực tiễn hiện nay, bên cạnh đa số đảng viên luôn tiêu biểu, gương mẫu thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất, chạy theo lợi ích vật chất, tham vọng quyền lực, xa rời quần chúng nhân dân, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng lần này đã coi việc "Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp" là một nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4.

Vai trò người đứng đầu được nhấn mạnh rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Theo đó, cá nhân các đồng chí cấp ủy viên các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách và những vấn đề liên quan đến việc giải quyết các vấn đề bức xúc của ngành, đơn vị, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục, nêu gương. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu rất rõ, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sẽ bắt đầu từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu, nêu gương phải bắt đầu từ người đứng đầu để "thượng nghiêm" thì "hạ sẽ không loạn", đó là điều mà người dân đang trông đợi từ đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.


 Sa Huỳnh
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Niem-tin-vao-nguoi-dung-dau-2151128/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Trào dâng niềm xúc động
(QNĐT)- Sáng 27/4, lần đầu tiên những hồ sơ, kỷ vật sau mấy chục năm xa cách đã trở về với các cán bộ, chiến sĩ đi B và thân nhân. Giây phút trao nhận vô cùng thiêng liêng, xúc động, nhắc cho mỗi chúng ta nhớ lại một thời hào hùng, quyết tâm xả thân, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của một thế hệ…
,
,
,