,
Cập nhật lúc 09:12, Tuesday, 03/04/2012

Cảm nhận qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI


(QNg)- Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu quan trọng, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Song cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, sa sút về đạo đức lối sống, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ. Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đề ra Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Bác Hồ và Đảng ta đặt ra từ khi mới thành lập. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng đều coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức. Đảng đã chỉ ra nguy cơ của một đảng cầm quyền, đó là bệnh xa rời mục tiêu lý tưởng, là bệnh quan liêu, là cá nhân chủ nghĩa. Bác Hồ thường căn dặn cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trước lúc đi xa, Người đã nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo đức cách mạng, về tấm gương hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, là khát vọng làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu mục tiêu, phương châm và giải pháp rõ ràng, cụ thể giúp cho toàn Đảng coi đây là một đợt chỉnh đốn về tư tưởng và tổ chức cán bộ. Bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh dạn, thẳng thắng chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém để mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ với bản thân, từ đó có hướng khắc phục, phấn đấu vượt qua những cám dỗ thấp hèn, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, không có một thế lực nào chia rẽ được.

Trong các giải pháp thực hiện Nghị quyết, tôi cho rằng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao tính tự giác của mỗi cá nhân là quan trọng nhất. Qua đợt sinh hoạt chính trị lần này, từng đồng chí phải thật sự chuyển biến cả nhận thức và hành động; tổ chức đảng là nơi tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh cho đảng viên. Phải kết hợp "xây và chống", lấy xây làm động lực, chống để ngăn ngừa, xử lý sai phạm. Phải có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí thật trong sáng, mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của đồng chí mình theo tinh thần tự phê bình và phê bình trong phạm vi nguyên tắc của Đảng; không nên đợi cấp trên làm như thế nào, mà phải chủ động, tích cực, tự giác sửa chữa khuyết điểm của cá nhân và tập thể.

Phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, là phương châm phấn đấu lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể hàng ngày; phải biết vui với cái vui chung của quần chúng, biết buồn, biết lo với những người dân còn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khắc phục cho được sự vô cảm, thờ ơ trước cuộc sống.

Phải tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ, từ đó có cơ sở đóng góp ý kiến xây dựng Đảng một cách sâu sắc, thiết thực.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này đã thật sự tiếp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm thật cao, cấp trên làm gương cho cấp dưới, người đứng đầu làm gương cho cán bộ, công chức dưới quyền, nhất định chúng ta sẽ giành được kết quả tốt đẹp, làm cho Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.


Võ Ngọc Thạch
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Cam-nhan-qua-hoc-tap-Nghi-quyet-Trung-uong-4-khoa-Xi-2143332/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dự án 600 Phó chủ tịch xã: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
(QNĐT)- Sáng 9/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho 73 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thuộc 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
,
,
,