,
Cập nhật lúc 15:55, Tuesday, 10/04/2012

Bổ sung thành viên BCĐ nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Trước đó, ngày 9/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng bảo đảm phù hợp với thể chế kinh tế-thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế trong từng giai đoạn; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu các chính sách kinh tế-xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện. Theo VGPNEWS

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Bo-sung-thanh-vien-BCd-nghien-cuu-va-thuc-hien-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-2145335/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,