,
Cập nhật lúc 10:53, Monday, 19/03/2012

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012


(QNg)- Sáng 16/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng nhằm quán triệt nội dung và phương pháp giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012; triển khai Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Thùy – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 gồm 3 phần: Tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; Yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Một số giải pháp đối với việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu nâng cao nhận thức, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, nâng cao trách nhiệm với công việc được giao… gắn với chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở cơ quan, đơn vị mình.      


Thanh Thuận
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201203/dang-uy-Khoi-doanh-nghiep-tinh-Quan-triet-chuyen-de-Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-nam-2012-2139464/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dự án 600 Phó chủ tịch xã: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
(QNĐT)- Sáng 9/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho 73 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thuộc 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
,
,
,