,
Cập nhật lúc 20:25, Monday, 10/10/2011

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới năm 2011


(QNĐT)- Sáng 10/9, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 160 đảng viên mới thuộc Khối các cơ quan tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày (từ 10-14/10), các học viên sẽ được tiếp thu các bài học lý luận chính trị cơ bản gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Các đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng chính trị.
Các đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng chính trị.

Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học này giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những đường lối của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin, ảnh: M.Toàn
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201110/Khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-cho-dang-vien-moi-nam-2011-2101628/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng nâng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.
,
,
,