Trà Bồng: Chuyển biến từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, 08:35, 14/12/2010 [GMT+7]
.

(QNg) -Những năm gần đây, huyện Trà Bồng vươn lên mạnh mẽ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Sự chuyển mình của vùng quê giàu truyền thống cách mạng này đã khẳng định tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua.

 Từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ huyện Trà Bồng đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt, những chuyển biến tích cực của Trà Bồng thể hiện rõ nét từ khi cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng loạt hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động được các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai sâu rộng ở khắp các địa bàn của huyện và tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Người dân Trà Bồng thu hoạch keo bán cho các nhà máy dăm gỗ.
Người dân Trà Bồng thu hoạch keo bán cho các nhà máy dăm gỗ.

Trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Trà Bồng đã phát động và xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động được tiến hành với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi kể chuyện về Bác. Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các chuyên đề theo từng năm.
 
Qua 4 năm, huyện đã mở 88 lớp học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho 6.613 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 18 tổ chức cơ sở đảng cử thí sinh tham dự. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo của huyện hướng dẫn các đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống và kế hoạch rèn luyện cho cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức của Người.

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và tác phong lề lối làm việc. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành mục tiêu, kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên huyện Trà Bồng soi rọi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi người tự nhận thấy trọng trách của mình, từ đó phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và cùng tập thể đề ra các quyết sách phù hợp với từng thời điểm. Mặt khác, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển biến tích cực, giảm tỷ trọng nông-lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Đặc biệt với tinh thần tập trung, dân chủ, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra các khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ; nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; xóa đói giảm nghèo; đưa các loại cây trồng, vật nuôi có chất lượng, năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất; duy trì, phát triển các sản phẩm hàng hóa truyền thống...

Từ những định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, tạo động lực mới, thúc đẩy kinh tế phát triển. Huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ bà con như: Vay vốn ngân hàng đầu tư trồng rừng, chăn nuôi và kinh doanh buôn bán...
 
Cùng với sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp chuyển biến mạnh mẽ, với việc phê duyệt cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Trà Xuân và Cụm công nghiệp Thạch Bích đã tạo động lực cho CN - TTCN phát triển. Cuộc vận động đã tác động lớn đến các lĩnh vực VH-XH, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm 2006 - 2010, Đảng bộ huyện đã phát triển 320 đảng viên mới; thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đảng; qua luân chuyển 7 cán bộ từ huyện về cơ sở đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo cho cấp ủy cơ sở.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Trà Bồng 5 năm qua, dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng từ khi triển khai cuộc vận động, những khó khăn đã dần  được hóa giải bằng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện. Điều này được thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn đạt mức cao (16,6% năm), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 79,48% (năm 2005) xuống còn trên 50,3% (năm 2010). Sau 4 năm triển khai, những tác động tích cực của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ là nguồn động lực lớn để Đảng bộ huyện Trà Bồng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Bá Sơn
.