,
Cập nhật lúc 22:02, Friday, 05/02/2010

Đảng ủy Khối cơ quan Dân-Chính-Đảng:

Sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”


(QNĐT)- Sáng 5/2, Đảng ủy Khối cơ quan Dân-Chính-Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010, đồng thời sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2009, Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, ban hành chương trình công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 9 khóa X, Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
 
a
Quang cảnh hội nghị
 
Công tác chính trị tư tưởng trong năm qua đã tập trung vào việc quán triệt và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phản ánh kịp thời các sự kiện diễn ra trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong đảng bộ. 
 
Đại bộ phận đảng viên, công chức, viên chức tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó củng cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên, tích cực xây dựng ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, ý thức phê bình và tự phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm, Đảng ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tổ chức 29 lớp học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
 
Trong năm 2009, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, theo quan điểm tăng cường số lượng, đảm bảo chất lượng, chú trong vào lực lượng trẻ. Chỉ đạo kịp thời rà soát, xác minh, thẩm định và kết luận chính trị nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển đảng viên, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Trong năm, đã quyết định kết nạp 161 đảng viên mới (đạt 161%).
 
Sau 3 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động và làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý những tiêu cực, vi phạm xảy ra; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tinh thần phê bình và tự phê bình của cán bộ đảng viên.
 
a
Đồng chí Nguyễn Minh-Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể.
 
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động sâu rộng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh. 
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên, số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh có chất lượng tăng từ 86% lên 89%, số đảng viên vi phạm giảm từ 0,45% xuống còn 0,2%...
 
Tại hội nghị, có 6 tập thể đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh 3 năm (2007-2009) được tặng bằng khen. Ngoài ra Đảng ủy Khối cơ quan Dân-Chính-Đảng đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 29 cá nhân vì có những thành tích trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201002/So-ket-3-nam-thuc-hien-CVD-Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-HCM-1928057/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,