,
Cập nhật lúc 07:35, Tuesday, 07/07/2009

Sơ kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 
 
Ngày 6-7, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2009. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng T.Ư; Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận T.Ư; các đồng chí: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo cùng nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương.

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009; Báo cáo tình hình triển khai giảng dạy giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; về việc khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. Ðồng chí nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có ý nghĩa cực kỳ quan trọng góp phần xây dựng đạo đức - nền tảng tinh thần của xã hội. Do vậy, Cuộc vận động cần  phải được tiến hành bền bỉ, thường xuyên, liên tục để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trở thành nền nếp và hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên tinh thần ấy, từ đầu năm đến nay, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đã triển khai thực hiện Cuộc vận động lớn ngày càng sâu rộng, thật sự đi vào cuộc sống. Chất lượng hiệu quả thực hiện Cuộc vận động ngày càng được nâng lên theo thời gian. Ðã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động và trong việc tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm theo tấm gương của Người về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Ðồng chí Tổng Bí thư đã phân tích những mặt hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động; nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện sáu tháng cuối năm 2009 và nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nền nếp lâu bền trong công tác, học tập và đời sống xã hội. Cần phát huy kết quả đã đạt được, hạn chế, khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém ở các địa phương, đơn vị, nhất là ở các cơ quan hành chính ở Trung ương. Ðề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đối với bản thân và gia đình. Từ đó thúc đẩy Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả cao. Các cấp ủy đảng cần chủ động đánh giá đúng kết quả thực hiện Cuộc vận động trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XI của Ðảng; công tác thi đua khen thưởng cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động cần được gắn kết chặt chẽ với công tác thi đua khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị. Ngành giáo dục và đào tạo cần tích cực và chủ động chuẩn bị thật tốt việc triển khai giảng dạy giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân sao cho thế hệ trẻ nắm vững những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa  Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Theo Nhandan Online
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/2009/07/1712250/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời điểm Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 4 (diễn ra cuối năm 2012) sang Kỳ họp thứ 5 và sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào năm 2013.
,
,
,