,
Cập nhật lúc 13:09, Monday, 22/06/2009

Đảng bộ Tịnh Khê - với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Du khách chụp hình lưu niệm bên tượng đài Sơn Mỹ (Tịnh Khê)
Du khách chụp hình lưu niệm bên tượng đài Sơn Mỹ (Tịnh Khê).
Đảng bộ xã Tịnh Khê là một trong hai đơn vị được Huyện uỷ Sơn Tịnh chọn làm điểm triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.…

 

Đồng chí Phan Thanh Dũng- Bí thư Đảng uỷ xã Tịnh Khê cho biết, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các văn bản hướng dẫn của các cấp, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã triển khai tổ chức hai đợt học tập 3 chuyên đề.

 

Qua đó cán bộ đảng viên đã viết bản thu hoạch về nhận thức, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân. Tiếp đến BTV Đảng uỷ xã tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết cuộc vận động và triển khai kế hoạch tiếp theo. Cụ thể, tổ chức sinh hoạt quần chúng ở các thôn, các cơ quan đơn vị để quần chúng tham gia góp ý kiến cho đảng viên trong chi bộ, cán bộ cấp trưởng, phó các hội đoàn thể ở xã, tổ trưởng bộ môn, tổ trưởng khối trong nhà trường chưa phải là đảng viên.

 

Kết quả triển khai có 8/8 đơn vị thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, nhất là các trường. Sau đó tổ chức sinh hoạt chi bộ để từng đảng viên, cán bộ thuộc diện được quần chúng góp ý trình bày bản thu hoạch về nhận thức, tự liên hệ phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống để chi bộ góp ý tham gia.

 

Năm 2008 sau khi tiếp tục bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Từng chi bộ đã rà soát, bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức lối sống cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ mình gửi về đảng uỷ xã để tổng hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho toàn đảng bộ. Bên cạnh đó, tổ chức đợt học tập 2 chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Bác.

 

Sau khi kết thúc nội dung học tập hai chuyên đề, đảng viên đã viết bản thu hoạch về nhận thức, tự liên hệ và hướng rèn luyện phấn đấu của bản thân… Có 163/173 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 94,2% (tổng số đảng viên của Đảng bộ là 210, trong đó miễn sinh hoạt 37 đồng chí), 20/24 cán bộ ngoài Đảng tham gia học tập (83,3%). Qua đó cho thấy, thái độ học tập của đảng viên và cán bộ ngoài đảng hết sức nghiêm túc, trật tự, đảm bảo giờ giấc. Riêng kết quả viết thu hoạch của đảng viên có 146 đồng chí (90%), trong đó cán bộ công chức trong đối tượng viết thu hoạch 18/18 đồng chí (100%).

 

Đối với công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã xác định cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hằng năm là nhằm nâng cao sự thống nhất về nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của cuộc vận động; đồng thời đưa cuộc vận động này vào các chương trình, nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

 

Vì thế công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã. Đồng chí Phan Thanh Dũng cho biết thêm: Qua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị phát động, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và một bộ phận dân cư trong xã đã tích cực hưởng ứng và đồng tình cao. Góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay. Bước đầu trong thực tiễn công tác, ý thức tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần thái độ làm việc, hành vi ứng xử của một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức ở các cơ quan, đơn vị được nâng cao hơn và có sự chuyển biến khá rõ.

 

Được biết, cùng với triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã Tịnh Khê thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ đó tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương luôn được giữ vững và phát triển. Đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện, đời sống tinh thần được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có bước chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu trong đời sống xã hội.

Phạm Danh

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/2009/06/1710983/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,