Xây dựng phường Trương Quang Trọng văn minh, hiện đại
14:49 | 30/03/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Phường Trương Quang Trọng là địa bàn ở phía bắc của TP.Quảng Ngãi. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện rất thuận lợi là tỉnh có những cơ chế chính sách thu hút đầu tư và sự quan tâm đầu tư của thành phố về kết cấu hạ tầng... Đảng bộ phường Trương Quang Trọng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
.
.