Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống
14:49 | 03/12/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nhiệm vụ quan trọng sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Do đó, hiện nay các cấp ủy đảng đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết.
.
.