Ba Tơ: Tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp
21:41 | 14/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Ba Tơ đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị theo phương châm: "Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương".
.
.