Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp: Phải đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ
21:14 | 04/03/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh hiện đang tập trung chuẩn bị các nội dung, để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào trung tuần tháng 10.2021.
.
.