Các xã sau sáp nhập: Tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức
22:05 | 25/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Các xã sau sáp nhập, nhất là sau đại hội đảng bộ đã tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) để bộ máy đi vào hoạt động ổn định, phục vụ người dân được tốt hơn.
.
.