Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020
10:20 | 28/01/2020
(Baoquangngai.vn)- Năm 2019 khép lại, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ Kinh tế- Văn hóa- Xã hội- An ninh Quốc phòng. Điều này chính là tiền đề quan trọng để năm 2020- năm cuối cùng của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020, Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt các kế hoạch đã đặt ra.
.
.