Ký ức không quên
10:47 | 17/02/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây 40 năm, khi quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu trước cuộc tấn công của quân Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.
.
.