Đại hội chi, đảng bộ cơ sở: Có nhiều đổi mới
21:48 | 28/06/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở và đang tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần lớn đại hội đảng bộ cấp cơ sở đều thành công và có nhiều đổi mới.
.
.