Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

09:18, 24/11/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Thủ đô Hà Nội. 
Hội nghị kết nối trực tuyến với hàng trăm điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;...
 
Ở điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào sáng 24/11.
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào sáng 24/11.
Khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". 
 
Hội nghị được nghe tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự xậy dựng, phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới,… 
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc ở điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc ở điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi
Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của hội nghị ở các bản tin sau.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 

.