Hội nghị Văn hóa toàn quốc

22:37, 23/11/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng mai (24/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

TIN LIÊN QUAN

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Nhà Quốc Hội (Hà Nội) kết nối với các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện.

Tuyên truyền, giáo dục để thể hệ trẻ có thêm kiến thức và thêm yêu lịch sử cách mạng, văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.
Tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ có thêm kiến thức và yêu lịch sử cách mạng, văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. Ảnh: TL

Theo chương trình, các đại biểu tham dự hội nghị được tham quan triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; xem Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị với chủ đề: “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc” và phóng sự tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số tham luận, ý kiến của các ban, bộ, ngành, địa phương và văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu tại các điểm cầu...

PV

 
.