UBND tỉnh họp cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

17:57, 13/10/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Khu du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn.
 
Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan. 
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở TT&TT đã trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Quảng Ngãi trên nền tảng chính quyền số; phát triển môi trường số an toàn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số; từng bước phát triển kinh tế số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển. 
 
Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu cơ bản đến năm 2025, các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, khai báo một lần, sử dụng tất cả các dịch vụ công trực tuyến; triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 75% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)… Phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;…
 
Đến năm 2030, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng Internet kết nối vạn vật, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; …
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp
 
Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, về thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 119 ngày 9/10/2020 để triển khai thực hiện. Vì vậy, không nhất thiết phải trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Trong thời gian đến, để triển khai thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Sở TT&TT rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch 119 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi để báo cáo UBND tỉnh. 
 
Đối với việc thực hiện Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Sở TT&TT phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định này, về thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn, định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh trước 15/11/2021.
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng thảo luận và cho ý kiến về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Khu du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn. 
 
Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Khu du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn do Công ty CP Đầu tư phát triển Lý Sơn đề xuất và được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tháng 10/2017. 
 
Đến nay, nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê đất và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan. Nhà đầu tư đang triển khai thi công dự án và hiện đã thi công xong phần móng. Để tiếp tục triển khai dự án, nhà đầu tư xin điều chỉnh tiến độ dự án từ năm 2017- 2021 sang năm 2017- 2023; điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư từ 388 tỷ đồng lên 1.138 tỷ đồng. 
 
Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất cho nhà đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án. 
 
Tin, ảnh: H.P
.