Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19

17:32, 31/08/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị phương án sẵn sàng để kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung có đủ điều kiện để tổ chức thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp F1 đang cư trú tại địa phương mình (theo đơn vị hành chỉnh cấp huyện).
 
Trên cơ sở thông tin về trường hợp F0 do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh cung cấp, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức truy vết và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi
Trường hợp số lượng F1 vượt quá sức chứa của các khu cách lý tập trung trên địa bàn, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để quyết định điều phối việc cách ly tập trung tại các địa phương khác. Thời gian hoàn thành chậm nhất là 13 giờ 30 phút, ngày 1/9/2021.
 
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các trường hợp F0 cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chậm nhất đến 17 giờ ngày 31/8/2021 để Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt kịp thời tinh hình diễn biển dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn giao quản lý để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và Khu kinh tế Dung Quất nói riêng để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo để xuất UBND tỉnh chỉ đạo.
 
Khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan xác định rõ nguồn lấy trong thời gian sớm nhất để có biện pháp xử lý hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ động, tích cực hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình truy vết, cách ly và xử lý các tình huống phát sinh tại các địa phương. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu vực có nguy cơ cao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Đối với các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của UBND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua đối với quá trình tổ chức hoạt động tại doanh nghiệp mình. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đối với các doanh nghiệp có công nhân, người lao động bị F0, mọi chi phí liên quan đến việc xét nghiệm, truy vết, cách ly… thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chi trả kinh phí theo quy định.
 
 
   Xem nội dung Công văn 4449/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh:
 

 

PV
 
.