Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

16:08, 23/02/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 23.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử để hướng dẫn nội dung, cách tiến hành  quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HDND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 45 cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24.2 đến ngày 11.3.2021.

Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND gồm 3 hội nghị. Hội nghị thứ nhất là họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND tỉnh.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Hội nghị thứ hai là hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Hội nghị thứ ba là hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Các đại biểu cũng được nghe thông báo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND tỉnh và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nghị quyết số 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 41 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

A.KIỀU
 
.
.