Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

22:29, 25/01/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm việc với Sở NN&PTNT để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021.
Trong năm 2020, mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh, thời tiết bất lợi nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn của toàn ngành, nhiều chỉ tiêu quan trọng vẫn đạt ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành so với năm 2019 vẫn tăng ở mức 2,2%.

Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 16.508 tỷ đồng, trong đó, nông nghiệp 8.643 tỷ đồng, lâm nghiệp 1.265 tỷ đồng, thủy sản 6.601 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 493.000 tấn. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 258.550 tấn.

Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 81.000 tấn. Đàn heo bắt đầu phục hồi, tăng 6,8% so với năm 2019. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 78.847 tấn, tăng 1,55% so với năm 2019.

Độ che phủ của rừng, sản lượng thủy sản khai thác, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đều đạt kế hoạch đề ra.
 
Đến nay đã có trên 31 sản phẩm được UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh; 2 huyện và 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã: 16,5 tiêu chí/xã, đạt 100% KH do tỉnh đề ra. Không còn xã dưới 5 tiêu chí.  
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2021, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành từ 3,5-5%, sản lượng lương thực đạt 489.639 tấn; thêm 6 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

Tại buổi làm việc, Sở NN&PTNT kiến nghị sớm bố trí vốn để tiếp tục thực hiện các dự án, chương trình của ngành; sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, khu vực…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền biểu dương nỗ lực vượt khó của ngành, đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại cần khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần tiếp tục chỉ đạo tốt công tác sản xuất; hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết.

Ngành nông nghiệp cũng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sở cũng xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo tinh thần một người làm nhiều việc, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để nâng cao hiệu quả điều hành.
 
ÁI KIỀU
.
.