Năm mới, niềm tin mới, khí thế mới

10:40, 01/01/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chúng ta vừa đi qua năm 2020, một năm đầy gian nan, thử thách, với thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Và Quảng Ngãi là địa phương vừa phải trực tiếp đối mặt với dịch Covid-19, đồng thời phải gánh chịu những thiệt hại hết sức nặng nề từ cơn bão số 9... Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng thấy tự hào và trân trọng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong hành trình dựng xây quê hương.
 
Nhìn lại năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, có thể nói tỉnh nhà đã phải trải qua không ít khó khăn, sóng gió. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chúng ta còn nhiều tồn tại, hạn chế và có lúc không tránh khỏi chủ quan, nóng vội đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể, bằng sự nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã tạo dựng được những thành tựu hết sức quan trọng trên nhiều lĩnh vực; đưa Quảng Ngãi từng bước hướng đến mục tiêu trở thành một tỉnh khá trong khu vực. 
 
Trong năm 2020 - một năm đầy gian khó với cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn đạt được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đã thực hiện đạt và vượt 19/26 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vẫn có được mức tăng trưởng dương (0,43%); kim ngạch xuất khẩu tăng 58,1%, vượt 30% kế hoạch; có thêm 19 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch Trung ương giao giai đoạn 2016 - 2020. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 6,07%; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Đặc biệt dấu ấn nổi bật của đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi trong năm 2020 là đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo động lực, ý chí và niềm tin để đưa tỉnh nhà bước vào chặng đường phát triển mới.
 
Bước sang năm mới 2021- năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, khó khăn, thử thách đang đặt ra trước mắt chúng ta hết sức gay gắt. Đó là phải phấn đấu quyết liệt để phát triển nhanh, bền vững và trước hết là bảo đảm mức tăng trưởng cao hơn năm 2020. Đặc biệt, phải tháo gỡ cho được các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tập trung thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... Để thực hiện thành công những mục tiêu trên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, mạnh mẽ, từ tư duy chỉ đạo đến phương châm hành động, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến sâu rộng, đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Và trên hết là tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động và sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị.
 
Trên tinh thần phát huy thành quả, nhận thức rõ khó khăn, thách thức phía trước, Quảng Ngãi cùng với cả nước bước vào năm mới 2021 với tinh thần tự tin, chủ động. Hướng tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, cùng với cả nước đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân sẽ tạo nên những xung lực mới đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà cho bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.
 
Chào năm 2021. Năm mới, khí thế mới!
 
QUẢNG NGÃI
 
.