Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021

15:31, 08/01/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm 2020, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên giáo. Trọng tâm là tuyên truyền, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. Kịp thời theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương hướng chỉ đạo xử lý những thông tin, vụ việc nổi cộm, bức xúc có khả năng hình thành “điểm nóng” được báo chí và dư luận xã hội quan tâm.
 
Ngành tuyên giáo tỉnh cũng triển khai các hoạt động cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy gắn kết cộng đồng. Phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Ngãi.
 
Việc tham mưu, hướng dẫn, theo dõi đôn đốc công tác tuyên truyền năm 2020 cơ bản kịp thời, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt một số kết quả nhất định. Kịp thời ngăn chặn từ xa các hoạt động thu thập, phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động trên không gian mạng. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2021, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương diễn ra trong năm 2021, nhất là tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tăng cường tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tạo niềm tin và sức lan tỏa trong xã hội.
 
 
Các tập thể được tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì có thành tích đóng góp trong năm 2020
Các tập thể được tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì có thành tích đóng góp trong năm 2020
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2020. Đồng chí Đặng Ngọc Huy khẳng định ngành Tuyên giáo đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác định hướng tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, phòng chống dịch Covid 19, các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Trung ương và của tỉnh...
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, bước sang năm 2021, công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn. Phát huy tốt vai trò đi trước mở đường, ngành Tuyên giáo cần tập trung vào công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức Cách mạng.
 
Đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình báo chí, định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, cần kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Tăng cường biểu dương, tuyên dương người tốt việc tốt, tạo niềm tin và phấn khởi trong nhân dân...
Dịp này, có 5 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” vì đã có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2020.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 

.