Thành công của niềm tin và trách nhiệm

22:52, 23/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 ngày (20 - 22.10) làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây sẽ là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng kiên cường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.
Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm vào các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mong muốn: Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kinh tế tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện... Vì thế, các Văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là kết tinh trí truệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; là biểu thị quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ trong giai đoạn mới.
 
Đại hội đã lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh chủ chốt: Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, quản lý được đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm cao và đề cử giữ những trọng trách chủ chốt của Đảng bộ tỉnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
 
Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công của đại hội, chúng ta tin tưởng rằng, Quảng Ngãi sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước. Đây là những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm đến, cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải có quyết tâm cao, thẳng thắn, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa thì mới có thể phát triển nhanh, bền vững và toàn diện...
 
Do đó, ngay sau đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ngành, địa phương; MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải thật sự đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị và sự đồng thuận trong cả nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội. Đồng thời, phải linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta coi đây là một trong những phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021.
 
ĐỨC NGUYỄN
 
.
.