Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Quảng Ngãi phải có khát vọng và tầm nhìn phát triển

21:30, 09/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
 
Về phía tỉnh có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo một số nội dung về văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến 13 ban, bộ, ngành ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học  -  công nghệ trong và ngoài tỉnh; đại diện các tầng lớp nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đại biểu HĐND tỉnh; lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân qua báo, đài, cổng thông tin điện tử của tỉnh và đại hội các đảng bộ trực thuộc.
 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị  -  xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo tại buổi làm việc
Mục tiêu tổng quát đề ra là "Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước".
 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Dự thảo văn kiện đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra, có nội dung bao quát, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới; bám sát nội dung, quan điểm, tư tưởng trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ đề đại hội có tính khái quát, kế thừa, đồng thời thể hiện sự đổi mới, quyết tâm chính trị của đảng bộ tỉnh...
 
Về phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉnh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quảng Ngãi đã liên hệ tình hình thực tiễn để đưa ra các chỉ tiêu, tuy nhiên cần cân nhắc một số chỉ tiêu để đảm bảo tính hợp lý.
 
Để trở thành tỉnh phát triển khá ở vùng miền Trung vào năm 2025, tỉnh cần phải xây dựng bộ tiêu chí phù hợp. Quảng Ngãi có nhiều thế mạnh để phát huy. Do đó, tỉnh phải có khát vọng phát triển, truyền cảm hứng để phát triển. Đảng bộ tỉnh cần phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao nhận thức của nhân dân; quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tính lâu dài...
 
                                                                               PHƯƠNG LÝ
(từ Hà Nội)
.