Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:50, 15/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.9, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20- kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và 46/52 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kết quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Minh, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 với số phiếu tín nhiệm cao. 
 
Ngoài biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021, đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Minh, tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp trong năm 2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa; Chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi. 
 
Ủy viên Dự khuyết  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp
 
Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung liên quan dự thảo Nghị quyết về Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt HĐND tỉnh chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Minh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng thời, để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua trong nhiệm kỳ cũng như tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị trong tỉnh tập trung rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu, UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết thành các quy định, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong  quá trình thực hiện. 
 
Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong  tỉnh. Chính vì vậy, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015- 2020. 
H.P
 
.