Đồng chí Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

08:59, 11/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ. Hội nghị tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020.  
Thực hiện Công văn số 13114, ngày 7.9.2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng ý giới thiệu đồng chí Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nguyên Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015- 2020) để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016– 2021.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015– 2020 đối với đồng chí Đặng Văn Minh theo quy định.
 
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Minh
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Minh
 
Thống nhất cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Đặng Văn Minh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020 với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.
 
Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa và chúc mừng đồng chí Đặng Văn Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
 
H.P
.