Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

14:44, 22/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) – Sáng 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2020.
Trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đến nay cơ bản đạt được kết quả nhất định.

Trong tổng số 246 nhiệm vụ được giao, đến nay đã hoàn thành 97 nội dung, đang triển khai 106 nội dung. Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 7 thủ tục hành chính, rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với quy định.

Đã tiếp nhận, xử lý 50 phản ánh của công dân, liên quan đến việc chậm trả hồ sơ, từ chối không giải quyết thủ tục hành chính qua đường dây nóng. Tiếp nhận 52.398 hồ sơ, trong đó giải quyết được 50.788 hồ sơ, đúng và trước hạn đạt 95,7%.

Ban tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 398 đơn, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 201 đơn; hướng dẫn đơn cho 67 trường hợp. Thực hiện tiếp nhận, xử lý gần 27.000 văn bản đến các loại; phát hành 7.815 văn bản điện tử số và văn bản giấy các loại.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành. Công tác tham mưu xây dựng các Nghị quyết trình HĐND tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan chuyên môn thường xuyên chậm trễ.

Chủ tịch UND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên so với yêu cầu hiệm vụ vẫn chưa đáp ứng được.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức phải đổi mới phương pháp làm việc. Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo phải bám sát quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc Ban Cán sự Đảng của UBND tỉnh và căn cứ vào pháp luật.

Với những công việc còn tồn đọng và khối lương công việc còn lại trong 3 tháng cuối năm phải xây dựng lại tiến độ, từ đó tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành để giải quyết cụ thể từng vụ việc.

Trong quá trình tham mưu, không máy móc, không cứng nhắc, vận dụng linh hoạt một cách sáng tạo để hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất trong thời gian sớm nhất; theo dõi kịp thời các sở, ngành, có văn bản nhắc nhở các nội dung mà sở, ngành tham mưu chậm, báo cáo các đồng chí Phó Chủ tịch, Chủ tịch để chỉ đạo kịp thời.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đánh giá toàn diện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đặc biệt lưu ý những vấn đề còn tồn tại để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí họp tìm hướng giải quyết sớm nhất.

Rà soát, trên cơ sở báo cáo của Sở KH&ĐT tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản trong 9 tháng đầu năm; tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025...
 
Tin, ảnh: C.P
.
.