Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch& Đầu tư làm việc tại Quảng Ngãi

22:38, 09/07/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9.7, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch& Đầu tư do đồng chí Bùi Nghị, Phó Cục trưởng Cục phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch& Đầu tư làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), tiêu chí số 13 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Kế hoạch& Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan. 
 
Theo báo cáo của Sở  Kế hoạch& Đầu tư trong những năm qua, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển với quy mô lớn hơn trước. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 34 tổ hợp tác; 259 HTX (241 HTX đang hoạt động, 18 HTX ngừng hoạt động) trong đó, có 201 HTX nông nghiệp, 58 HTX phi nông nghiệp. 
 
Chỉ tính riêng từ năm 2016- 6.2020 có 71 HTX thành lập mới. So với kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ thì số HTX thành lập mới tăng 173%. Doanh thu trung bình của 1 HTX khoảng 1,4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận của 1 HTX trung bình khoảng 70 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân từ lương của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 30 triệu đồng/năm.
 
Các HTX nông nghiệp đã tập trung thực hiện các khâu dịch vụ ‘đầu vào’ phục vụ sản xuất, mở rộng nghành nghề sản xuất, kinh doanh tổng hợp đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực; một số HTX đã tổ chức được dịch vụ ‘đầu ra’ tiêu thụ nông sản cho người dân nông dân. 
 
Liên kết giữa các HTX và HTX với các tổ chức kinh tế khác có sự phát triển. HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở phát triển KT- XH của địa phương. 
 
Về tình hình thực hiện tiêu chí 13 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 130 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, trong đó có 83 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, trong năm 2020, sẽ có 19 xã về đích nông thôn mới. 
 
Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch& Đầu tư báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch& Đầu tư báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh, kinh tế tập thể, HTX còn gặp những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, kinh tế HTX phát triển chậm và còn nhiều yếu kém; Đa số các HTX nông nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ ‘đầu vào’, rất ít HTX cung cấp dịch vụ ‘đầu ra’; một số HTX không còn khả năng hoạt động, muốn giải thể nhưng còn vướng mắc về vốn góp, tài sản, công nợ; Chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa đủ mạnh để tăng hiệu quả khuyến khích phát triển HTX…
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở, ngành liên quan của tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021- 2025, trong đó, chú trọng chính sách hỗ trợ các HTX về xây dựng hoặc tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, thu hút nguồn nhân lực,… 
 
Các bộ, ngành Trung ương ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ đối với HTX; hiện các chính sách về ưu đãi thuế, chính sách ưu tiên cho HTX thuê đất chưa ban hành.
 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX, Phó Cục trưởng Cục phát triển HTX Bùi Nghị và các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của kinh tế tập thể, HTX.
 
Tăng cường hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với HTX để mở rộng thị trường tiêu thụ và giao lưu, tìm hiểu nâng cao trình độ quản lý, quản trị HTX theo hướng hiện đại, hiệu quả. Tạo điều kiện để HTX được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn khác để hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ phục vụ kinh tế hộ thành viên. 
 
Đồng thời, tập trung củng cố HTX hiện có, phát triển mới các loại hình HTX trên tất cả các lĩnh vực; phát triển HTX phù hợp với thực tiễn từng địa phương; nhân rộng mô hình HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành, đa nghề, đa dịch vụ phù hợp với địa bàn hoạt động. Xây dựng các mô hình điểm về kinh tế hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng.  
H.P
.