Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXII

15:08, 23/07/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.7, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự và chỉ đạo Đại hội. 
 
Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Tư Nghĩa qua các thời kỳ và 240 đại biểu chính thức đại diện cho 3.485 đảng viên trên địa bàn huyện.
 
Theo Báo cáo Chính trị Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhưng BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.
 
Nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện Tư Nghĩa tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 16%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 19,3%, thương mại - dịch vụ tăng 17%, nông - lâm - thủy sản tăng 4%. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 14.563 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), vượt chỉ tiêu Nghị quyết 293 tỷ đồng.
 
Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ 1.285,5 tỷ đồng, bình quân hàng năm thu 257 tỷ đồng, tăng 326% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Cụm công nghiệp La Hà đã phát huy hiệu quả.
 
Hạ tầng KT- XH được tăng cường, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 thị trấn đạt đô thị loại V; huyện đã hoàn thiện hồ sơ đang trình Trung ương xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững; công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện.
 
Năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể có nhiều tiến bộ. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân được tăng cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.
 
Báo cáo Chính trị Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; từ đó phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân để tìm hướng khắc phục.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phát huy nội lực, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất ổn định hàng năm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Tập trung huy động nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh và nâng cao chất lượng các tiêu chí của huyện nông thôn mới.
 
Đồng thời, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tổng giá trị sản xuất 29.668 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả nhiệm kỳ 15,5% và thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/người/năm; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 51,1%, thương mại - dịch vụ 42,6%, nông - lâm - thủy sản 7,3%; 2 - 3 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 1 - 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu;...
 
Ủy viên Dự khuyết  Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Tư Nghĩa đã đạt được. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Tư Nghĩa đã tạo vị thế mới cho huyện; đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đó cũng là những tiền đề để Tư Nghĩa đẩy nhanh nhịp độ phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm tới. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm mà huyện Tư Nghĩa cần khắc phục. 
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, với vị trí của Tư Nghĩa, đô thị hóa, công nghiệp hóa vừa là yêu cầu, vừa là hướng đi tất yếu của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, trước hết huyện Tư Nghĩa phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ được tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức và hướng đi tất yếu của huyện trong sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa. Qua đó, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân đối với sự phát triển KT- XH của Tư Nghĩa. 
 
Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Tư Nghĩa cần phải đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở lấy phát triển công nghiệp là nền tảng, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Phát triển mạnh nông nghiệp sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao gắn với chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm quân sự địa phương và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị huyện Tư Nghĩa chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXII đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 37 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
H.P
 
.