Chủ động trên mặt trận tư tưởng

14:22, 18/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác nắm bắt kịp thời dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền chủ động thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm... ngay từ khu dân cư và ngay trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị; không để phát sinh những điểm nóng, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hiện nay, công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chuẩn bị kết thúc; các địa phương, đơn vị đang gấp rút triển khai đại hội cấp trên cơ sở theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là các đơn vị, địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm. Đây cũng là khoảng thời gian mà các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở trong và ngoài nước ra sức công kích, chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công tác tư tưởng.
 
Thực tế kết quả đại hội các chi, đảng bộ vừa qua cho thấy, nơi nào chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và xử lý tốt những vấn đề dư luận phản ánh thì tổ chức đại hội thành công và ngược lại. Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhất quán trong suy nghĩ và hành động, nói chưa đi đôi với làm, nên trong hội họp có tình trạng hết lời khen ngợi đồng chí, đồng nghiệp, nhưng đến lúc bỏ phiếu tín nhiệm, hay bầu cử thì làm ngược lại.
 
Bên cạnh đó, trong thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện “nói theo”, “thổi phồng”, “suy đoán thiếu căn cứ” một vài vấn đề nào đó đã hoặc đang xảy ra trong cơ quan, đơn vị, địa phương.... dẫn đến làm nhiễu thông tin, gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Một số trường hợp thì lợi dụng nguyên tắc dân chủ trong Đảng để “tung tin” những vấn đề không đúng bản chất sự việc, làm mâu thuẫn nội bộ.
 
Điều đó cho thấy, công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong một bộ phận đảng viên vẫn chưa tốt; chưa thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Do đó, đòi hỏi cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng phải tinh tường, sáng suốt thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tham mưu xử lý cho cấp ủy.
 
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Đồng thời, việc các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, góp phần rất lớn vào sự thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; đại hội cấp trên cơ sở; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
ĐỨC NGUYỄN
 
.
.