Không xem xét tăng giá điện trong năm 2020

22:04, 13/05/2020 [GMT+7]
.
Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, cơ bản không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020.
 
Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 178/TB-VPCP nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I-2020. Theo đó, trên cơ sở mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã được Quốc hội đề ra và căn cứ các nghiên cứu, phân tích, đề xuất kịch bản điều hành giá đã được trao đổi, thảo luận làm rõ và thống nhất tại cuộc họp; Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

 

Trong đó, đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm chủ trương chung của Chính phủ là không thực hiện điều chỉnh giá trong quý II-2020 đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá, nhất là các mặt hàng đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp. 
 
Trường hợp cần xem xét điều chỉnh trong năm 2020 thì chủ động tính toán, đánh giá liều lượng, mức độ và thời điểm phù hợp để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá theo lộ trình giá thị trường, nhất là sách giáo khoa, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế.
 
Thủ tướng lưu ý đối với công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu. Cụ thể, với xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước, hỗ trợ đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Cũng theo kết luận của Thủ tướng, cơ bản không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Đối với chủ trương miễn, giảm giá trong 3 tháng cho một số đối tượng đã được Chính phủ thông qua, Bộ Công Thương tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện chủ trương giảm giá điện có hiệu quả, nhất là giảm giá điện đối với đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo...
 
Theo Hà Nội mới
.