"Cú huých" tinh thần cho người làm báo

14:21, 21/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội (21.4.1950 - 21.4.2020). Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã ban hành Chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây chính là “cú huých” tinh thần to lớn đối với những người làm báo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết:“Bảy mươi năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các thế hệ Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta". 
 
Còn trong Chỉ thị 43, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh:“Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37, ngày 18.3.2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...”.
 
Góp sức vào thành tựu chung của các thế hệ Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo tại Quảng Ngãi cũng có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong những năm qua. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có nhiều tiến bộ; đội ngũ những người làm báo phát huy năng lực sáng tạo, nỗ lực cống hiến và đã trưởng thành về nhiều mặt...
 
Tuy nhiên, thách thức đặt ra trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay là, báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo. Còn với những người làm báo, cần ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến để phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân.
 
PHẠM DANH
 
 
 
.
.