Địa phương nào để diễn ra hoạt động tụ tập đông người thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh

09:32, 26/03/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)-  Trước thực trạng một số địa phương trong tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo theo công văn 1149/UBND-KGVX ngày 19.3.2020 của UBND tỉnh về về giải pháp cấm tập trung đông người nhằm phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền việc không tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tạm dừng các hoạt động internet, karaoke, bar, vũ trường, rạp chiếu phim, các hoạt động văn hóa tụ tập đông người, các hoạt động tôn giáo... (thời gian từ 19.3.2020 đến khi có thông báo mới).
 
Nếu trên địa bàn còn diễn ra các hoạt động này thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ theo dõi, thực hiện theo thẩm quyền.
 
M.Toàn
.