Chủ động thực hiện "nhiệm vụ kép"

15:35, 17/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
“Không thay đổi mục tiêu, bình tĩnh, không chủ quan, chủ động sớm dự liệu giải pháp” theo phương châm hành động của Chính phủ sẽ được Quảng Ngãi triển khai trong thời gian tới.
 
Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng từ 7,5 - 8%. GRDP bình quân đầu người 73,3 triệu đồng/người. Công nghiệp - xây dựng chiếm 54 -55% trong cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 28 -30 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 18,5 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,62%... Việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và những nhiệm vụ trong năm 2020 không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2015 -  2020, mà còn  tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021- 2026. Vì thế, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp,  nhiệm vụ đặt ra đối với cả hệ thống chính trị của tỉnh sẽ hết sức nặng nề.
 
Quảng Ngãi hiện chưa có ca nhiễm Covid-19. Song, nhiệm vụ phòng, chống dịch vẫn phải được tăng cường, không được lơ là, chủ quan, mà phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo các cấp độ dịch, kể cả trong trường hợp dịch diễn biến xấu nhất.
 
Song song với công tác phòng, chống dịch, việc phát triển kinh tế - xã hội cũng phải được nỗ lực ở mức cao hơn. Chính vì thế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22.1.2020 của UBND tỉnh.
 
Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, thì việc triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh càng phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kịp thời; nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
 
Cùng với đó là, tăng cường trách nhiệm, thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhập tình hình, đồng thời báo cáo, đánh giá ảnh hưởng và lượng hóa các tác động của dịch Covid-19 gây ra tác động đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách. Qua đó, chủ động đề xuất, kiến nghị các biện pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, các hành động hỗ trợ cho doanh nghiệp; ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo diễn biến tình hình dịch... Có như vậy, tỉnh mới hoàn thành được ”nhiệm vụ kép” trong năm 2020 này.
 
HOÀNG HÀ
 
.
.