Triển khai công tác tôn giáo năm 2020

09:29, 19/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 18.2, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị.  ẢNH: T.THUẬN
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị. ẢNH: T.THUẬN
Năm 2019 công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Vai trò của ban chỉ đạo ở các địa phương ngày càng rõ nét hơn; các cơ quan chức năng ở các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực hơn trong việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục xây dựng, quản lý, giao nhiệm vụ đối với cốt cán trong tôn giáo và chính sách đối với cốt cán phong trào trong tôn giáo; triển khai thực hiện Quy định 06 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc...
 
T.THUẬN
 
 
 
.
.