Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh phát động thi đua năm 2020

21:16, 21/02/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 21.2, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị  tỉnh Võ Văn Hào - Khối trưởng và Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Ngọc Nguyên- Khối phó chủ trì hội nghị. 
Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và các cơ quan thuộc khối thi đua.
 
Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh có 9 cơ quan, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Trường Chính trị tỉnh.
 
Năm 2020, các cơ quan trong Khối tiếp tục thi đua phấn đấu tổ chức hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan trong Khối thi đua đề ra trong năm 2020. Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị  tỉnh Võ Văn Hào - Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Võ Văn Hào - Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại hội nghị
 
Thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 17, Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Quyết định số 20 của UBND tỉnh, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 03 ngày 16.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiên có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tac thi đua, khen thưởng. 
 
Tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể trong các cơ quan Đảng tỉnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động. 
 
Phấn đấu trong năm 2020, có ít nhất 90% cán bộ, công chức, người lao động trong Khối được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; tỉ lệ danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đạt chỉ tiêu theo quy định.
 
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan trong Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.
H.P
 
 
.