Khối thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

08:13, 11/01/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10.1, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Đức Minh- Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua và đồng chí Trần Đình Cảm- Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, đơn vị Khối phó Khối thi đua chủ trì.
Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tỉnh gồm các đơn vị: Báo Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 
Theo báo cáo, năm 2019, các thành viên Khối thi đua đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm và tích cực triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thành việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. 
 
Kịp thời tổ chức học tập và quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các đợt sinh hoạt toạ đàm chuyên đề năm 2019.
 
Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm Quy chế hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Khối phát động, nhất là Hội thao truyền thống lần thứ IV, năm 2019. 
 
Các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tổng kết
Các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tổng kết

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối đề ra. Tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao. 
 
Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII theo chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhất là tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ khoá XIX và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6,7,8 khoá XII. 
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ khoá XIX;…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu lên những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Khối thời gian qua; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 
 
Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét các danh hiệu thi đua để đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể trong Khối. Hội nghị cũng thống nhất đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020 là Trường Chính trị tỉnh và đơn vị Khối phó là Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
H.P
.