Chào năm mới, niềm tin mới

09:54, 01/01/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2019 đã khép lại. Đón chào năm mới 2020 với những thành tựu đã gặt hái được sau một năm có nhiều thử thách, mỗi chúng ta đều cảm thấy tự tin và tràn đầy niềm hy vọng trước những thời cơ mới, vận hội mới.
 
Chặng đường 2019 mà tỉnh nhà cùng cả nước vừa đi qua gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực, đồng lòng, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, rất đáng tự hào. 
 
Ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được triển khai tích cực, toàn diện, bám sát thực tiễn. Nhờ vậy, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,7%; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều phát triển so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng. Nhiều công trình lớn được triển khai thực hiện, thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì, trong đó có một số dự án đầu tư quy mô lớn. 
 
Toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch trung ương giao đến năm 2020. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,79%; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2019, chúng ta đã tổ chức thành công kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1989 - 2019), góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo khí thế sôi nổi và động lực mới để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục khẳng định ý chí, niềm tin, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Bước sang năm mới 2020, năm cuối triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Biết bao nhiệm vụ bộn bề, biết bao rào cản, thách thức mới được đặt ra, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thời cơ, vận hội mới đang chờ ở phía trước.
 
Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, từ những bài học kinh nghiệm thực tế, mỗi đơn vị, mỗi ngành và địa phương cần năng động, sáng tạo hơn nữa để có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tập trung rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án của nhiệm kỳ; khắc phục triệt để những mặt còn hạn chế, yếu kém để vượt qua những rào cản, thách thức và nắm bắt, tận dụng tốt cơ hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Và hơn lúc nào hết, bài học cần phát huy là phải dựa vào dân, huy động sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, như chủ đề năm 2020 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chọn: “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
Chào năm mới 2020! Năm mới, nỗ lực mới, thắng lợi mới!
 
BÁO QUẢNG NGÃI
 
.