Tổ nghiên cứu, khảo sát của Tiểu ban văn kiện: Làm việc tại huyện Sơn Hà

10:21, 13/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 12.11, Tổ nghiên cứu, khảo sát của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Thường trực Tiểu ban văn kiện Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà. 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Thường trực Tiểu ban văn kiện Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc.                                    ẢNH: T.THUẬN
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Thường trực Tiểu ban văn kiện Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc. ẢNH: T.THUẬN
 
Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ nghiên cứu, khảo sát đã góp ý cho Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà một số nội dung về xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện. Nhất là tập trung đánh giá kỹ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng đảng về đạo đức; công tác cán bộ, thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu, các mô hình thí điểm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); các chính sách an ninh tôn giáo, chính sách tuyển dụng đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số; cách làm hay, đột phá trên lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Thường trực Tiểu ban văn kiện Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo chính trị, nhất là công tác tuyên tuyền, giáo dục, định hướng, cụ thể hóa trong triển khai thực hiện nghị quyết; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn và tình hình hoạt động của các đơn vị sau khi sắp xếp bộ máy...
 
Đồng thời, nhấn mạnh công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài việc đảm bảo các quy định, huyện cần chú ý đặc thù địa phương; gắn nhân sự đại hội Đảng với nhân sự HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
                  T.THUẬN
 
 
.
.