Chính sách nhân văn

14:21, 06/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội mang đậm ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ trong cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng. Đặc biệt, kể từ khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015, thì quyền lợi của người tham gia BHYT và đối tượng xã hội được quan tâm, hỗ trợ ngày càng được mở rộng.
TIN LIÊN QUAN

Đối với Quảng Ngãi, thực hiện Nghị quyết số 58/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng BHYT, giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh, sau hai năm đã có trên 120 nghìn người được hỗ trợ đóng BHYT, với tổng số tiền trên 15,5 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ gồm: Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT); người thuộc hộ gia đình cận nghèo, gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên là con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống; học sinh, sinh viên là con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền đóng BHYT theo Nghị quyết số 58 đến với người dân tại một số địa phương không thường xuyên, liên tục. Các hộ gia đình cũng chưa nắm rõ nguồn kinh phí để thực hiện BHYT (ngoài khoản ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh hỗ trợ thì số tiền mua thẻ BHYT còn lại đối tượng phải tự đóng), nên số lượng đối tượng được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo Nghị quyết 58 trong hai năm qua chưa nhiều.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng BHYT trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm giúp các nhóm đối tượng tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng và góp phần đạt được mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài các nhóm đối tượng quy định được hỗ trợ theo Nghị quyết số 58, tờ trình còn bổ sung thêm một số đối tượng như: Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi) thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV chưa có thẻ BHYT có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tiền đóng BHYT từ 20% đến 100%, tùy theo nhóm đối tượng...

Dự kiến, chính sách này sẽ được trình, để xem xét thông qua tại Kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa XII (kỳ họp cuối năm 2019).

PHẠM DANH
 
.
.