Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới

21:29, 13/11/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 13.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Tư Nghĩa và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Theo kết quả tổng hợp, đánh giá, thẩm tra, toàn huyện Tư Nghĩa có 13/13 xã (100 xã) được công nhận đạt chuẩn NTM. Trên đại bàn huyện đến nay không còn nợ đọng.

Kết quả lấy ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đều nhất trí với báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Tư  Nghĩa đạt chuẩn NTM. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đạt từ 84,6% đến 98,7% tỷ lệ phiếu hài lòng.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia đều nhất trí với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM của huyện Tư Nghĩa. Đồng thời bày tỏ mong muốn huyện Tư Nghĩa tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng các tiêu chí.
 
Đề nghị công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn NTM.
Huyện Tư Nghĩa đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Sau phần thảo luận các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn NTM, với 44/44 phiếu đồng ý.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh, huyện Tư Nghĩa và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầy đủ trình UBND tỉnh, để tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn NTM.
 
Với 5 xã Bình Phước, Bình Thanh Tây (Bình Sơn); Tịnh Đông, Tịnh Hà, Tịnh Phong (Sơn Tịnh), theo thẩm định của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 5/5 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Kết quả, có 29/29 phiếu đồng ý công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
.