Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

20:56, 29/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Phạm Thị Thu Trang - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều luật.
 
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang cho rằng: Dự thảo luật quy định “kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo phân bổ dự toán của HĐND cấp tỉnh” là chưa phù hợp; đồng thời đề nghị dự luật quy định “kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH do Quốc hội phân bổ và bảo đảm, như luật hiện hành”.
 
Đối với cơ quan tham mưu, giúp việc, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị luật phải quy định rõ địa vị pháp lý của cơ quan tham mưu; phải quy định rõ là “bộ máy tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH” để bảo đảm vị trí pháp lý, hiệu quả, hiệu lực công tác và nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH...
 
Hoàng Tân - Đông Hải
 

 

.