Nhiệm vụ cấp bách

15:32, 12/10/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi) - Trước tình hình tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 quá thấp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm việc không hiệu quả, hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao.
Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020, năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước đạt 192.136 tỷ đồng, bằng 45,17% kế hoạch Quốc hội giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 (50,93% kế hoạch). Theo Bộ KH&ĐT, nguyên nhân chủ quan khiến tỷ lệ giải ngân thấp là do công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ hết số vốn kế hoạch.
 
Bên cạnh đó, công tác giao kế hoạch chậm, chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, dẫn tới các chủ đầu tư khó chủ động triển khai, thực hiện dự án. Nhiều bộ, ngành, địa phương có tâm lý xây dựng nhu cầu vốn cao nhưng phân bổ cho các dự án chưa hợp lý, chưa phù hợp với nguyên tắc, thứ tự ưu tiên...

Đối với Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công có nhỉnh hơn một ít so với bình quân chung cả nước. Đến ngày 30.8.2019, toàn tỉnh giải ngân trên 2.520 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch. Song, nếu tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư không tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa thì rất khó có thể hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019.

Tỷ lệ giải ngân thấp là “căn bệnh trầm kha” chưa thể “chữa trị” dứt điểm trong những năm qua. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên nhân chủ quan là do nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tập trung chỉ đạo công tác này; không trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chưa phân cấp, giao quyền; bệnh nhũng nhiễu, gây khó ở một số cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan vẫn còn...

Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020.
 
Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những vi phạm, làm chậm, kém hiệu quả, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công.

PHẠM DANH
 
.
.