Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Sơn

21:32, 13/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 13.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Sơn để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Sơn. 
 
Theo báo cáo của Huyện ủy Bình Sơn, trong 7 tháng đầu năm, kinh tế huyện tăng trường ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.895 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 10, 92% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 1.411 tỷ đồng, bằng 62,85% kế hoạch năm; doanh thu thương mại- dịch vụ đạt 4.566 tỷ đồng, bằng 59,55% kế hoạch. 
 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện  có 9/24 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên xã là 15,21 tiêu chí. 
 
Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục được nâng lên. công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, an ninh quốc phòng được giữ vững…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Ở lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và chủ đề năm 2019 của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện. 
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Tại buổi việc, Huyện ủy Bình Sơn cũng đã đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư một số công trình thiết yếu trên địa bàn huyện.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
 
Sau khi nghe lãnh đạo huyện và các sở ngành liên quan phát biểu ý kiến, kết luận buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Sơn trong thực hiện các mục tiêu KT- XH, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát triển toàn diện. Đồng thời yêu cầu huyện cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ lưu ý, trong thời gian tới, huyện Bình Sơn cần làm tốt hơn nữa việc nêu gương, thực hiện tính tiền phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên; Tiếp tục làm tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tránh tình trạng hình thức, chung chung. Nghiêm túc và tổ chức tốt hơn nữa việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Nắm chắc diễn biến tư tưởng trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tuyên dương, biểu dương gương người tốt, việc tốt; đồng thời, đấu tranh bài trừ những thông tin xấu, độc hại. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính gây bất bình trong nhân dân. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đổi mới hơn nữa hoạt động, cần đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với định hướng hội nhập phát triển và hướng về cơ sở. 
 
Về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị huyện Bình Sơn cần tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, cần rà soát, đánh giá phải xác định được lĩnh vực ưu thế của huyện, rút ra được những bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, nhiệm vụ sát đúng cho nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Đối với phát triển kinh tế xã hội, huyện Bình Sơn quan tâm nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước và định hướng của tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trước hết là các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn huyện. Làm tốt hơn nữa công tác cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong đó, lưu ý thu hút đầu tư có chọn lọc để bảo đảm phát triển bền vững, không đánh đổi mọi giá để thu hút đầu tư.
 
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Bình Sơn chú trọng hơn nữa đến sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân 
 
Đối với các đề xuất của huyện tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ giao các sở, ngành liên quan của tỉnh nghiên cứu tạo điều kiện hỗ trợ cho huyện. 
H.P
.