UBND tỉnh cho ý kiến đề cương Kế hoạch tổng thể phát triển KT- XH giai đoạn 2020-2030

22:40, 17/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.5, UBND tỉnh họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề cương chi tiết Kế hoạch tổng thể phát triển KT- XH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020- 2030.
Dự họp có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 
​Tại buổi làm việc, đại diện Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trình bày đề cương chi tiết Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2030 do nhóm nghiên cứu xây dựng.
 
Theo đó, đề cương chi tiết được chia làm 4 phần chính gồm: Phần 1- Giới thiệu chung; Phần 2- Thực trạng phát triển KT- XH của tỉnh giai đoạn 2010 – 2018; Phần 3- Kế ho​ạch tổng thể phát triển KT- XH tỉnh Quảng Ngãi; Phần 4- Kết luận và kiến nghị.
 
Sau khi nghe trình bày đề cương chi tiết, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị Nhóm nghiên cứu cần xây dựng đề cương chi tiết, toàn diện hơn. Trong đó, phải nêu lên được các thế mạnh, cũng như tồn tại, hạn chế của từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua so với các địa phương khác và với cả nước. Từ đó, làm cơ sở cho việc xác định nội dung Kế hoạch này mang tính khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Qua ý kiến tham gia của các sở, ngành và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong 10 năm đến.
 
Do vậy, yêu cầu nhóm nghiên cứu phải nêu được những lợi thế, cũng như những hạn chế, tồn tại của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh Quảng Ngãi một cách có khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Quảng Ngãi; xác định các chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đối với vùng và cả nước để  xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong thời kỳ tới.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng lưu ý, nhóm nghiên cứu phải định hướng rõ hơn nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, cũng như các vùng trọng tâm để phát triển trong tương lai, như: Khu kinh tế Dung Quất, vùng TP Quảng Ngãi, vùng ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, vùng phía Nam, phía tây của tỉnh Quảng Ngãi...
 
Ngoài ra, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá,…nhìn vào đây thấy rõ bức tranh tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong tương lai.
H.P
.