Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

21:39, 10/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27.4.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT- XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Đức và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị. 
 
Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiều nội dung phối hợp được thực hiện tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. 
 
Ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến huyện đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT- XH, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. 
 
Công tác phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, các địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều nội dung ký kết được tổ chức thực hiện tốt, đặc biệt là công tác phối hợp tuyên truyền, qua đó giúp các cấp ngành giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh thu hút sự quan tâm của dư luận.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Đa số các thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đều được Ban Tuyên giáo các cấp nắm bắt kịp thời, chủ động định hướng tuyên truyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, giải quyết, cơ bản khắc phục tình trạng bị động “đi theo, đi sau" của công tác tuyên giáo trước những sự  việc nóng, nổi cộm nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc thực hiện công tác phối hợp. Việc xây dựng kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp có nơi còn chậm và lúng túng, có nơi còn mang tính hình thức. Hình thức phối hợp tuyên truyền chưa được đa dạng. Công tác chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc chưa được quyết liệt, chặt chẽ; nhiều vụ việc phức tạp kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. 
 
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe tham luận từ các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.
 
Để thực hiện tốt và có hiệu quả Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh cần đánh giá đúng Quyết định số 221, nhận ra những việc làm được, chưa được để phát huy, khắc phục. 
 
Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Nhận thức đúng, nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền về phát triển KT- XH trong thời gian tới.
 
Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp đối với các đơn vị, địa phương nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của các chủ thể cũng như nội dung trong phối hợp triển khai theo tinh thần Quyết định số 221.
 
Kịp thời nắm nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội nhất là trong quá trình triển khai các công trình, dự án phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên quan tâm giải quyết thỏa đáng đúng quy định của pháp luật về các vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là các vấn đề đang tồn tại. Những bức xúc diễn ra thuộc chức năng, quyền hạn của cấp nào, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp giải quyết. 
 
Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định 221 được UBND tỉnh tặng Bằng khen
Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định 221 được UBND tỉnh tặng Bằng khen
 
Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng thời điểm để tập trung tuyên truyền theo phương châm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, cách thức phù hợp; quan tâm nhân rộng các điển hình trong vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương. 
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác thông tin, đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động diễn biến của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH ở địa phương.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
M.Toàn- H.P
.