Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22:14, 07/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạ​ch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư.
 
Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.
 
Giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, công nghiệp, thương mại, điện lực, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế biển; tài sản công (nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); kinh tế tập thể; chương trình xây dựng nông thôn mới; tài nguyên, môi trường và khoáng sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình biển Đông hải đảo; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng cháy, chữa cháy.
 
Làm Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các hội, ban liên lạc khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước Trụ sở UBND tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi.
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; dân số, gia đình và trẻ em, các lĩnh vực xã hội khác.
 
Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sáng kiến của tỉnh; trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Giữ mối quan hệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và theo dõi các hội, các ban liên lạc khác...thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Mộ Đức.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên: Phụ trách các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, tư pháp, thi hành án dân sự, đối ngoại (kinh tế đối ngoại, ngoại vụ), kiểm toán, tài sản công (trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Qũy đầu tư phát triển tỉnh; chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi; chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; chương trình giảm nghèo (bao gồm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (nhà 167); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc tỉnh quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm.
 
Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá của tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Ngoại vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ các doanh nghiệp do Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trực tiếp theo dõi).
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tịnh.
 
PV
.