Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

16:04, 18/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Một trong những điểm mới của nghị định này là việc quy định các đối tượng được tuyển vào công chức cấp xã mà không cần trải qua thi tuyển, xét tuyển, gồm: Người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng. Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

Trước đây, tại Nghị định 112/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, các đối tượng nêu trên chỉ được miễn thi tuyển vào công chức cấp xã, nhưng theo nghị định mới này, các đối tượng không chỉ được miễn thi tuyển mà còn được miễn cả xét tuyển.

Đội ngũ CB, CC cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nắm giữ vị trí hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mỗi hộ gia đình, mỗi người dân. Bởi họ là những người gần dân, sát dân và gắn bó với dân nhất. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, đội ngũ CB, CC cấp xã đang bộc lộ nhiều bất cập về chất lượng hoạt động.

Ở không ít địa phương, trong nhiều vụ việc cụ thể cho thấy năng lực lãnh đạo của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, thiếu năng động, chủ động giải quyết công việc; thậm chí có lúc, có nơi còn xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Ngoài ra, vẫn còn không ít CB, CC cấp xã mới chỉ dừng lại ở trình độ “cầm tay chỉ việc”. Nhiều CB, CC chuyên môn nghiệp vụ không đúng chuyên ngành, nên chưa am hiểu nhiều về lĩnh vực chuyên môn...

Từ thực tế đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã. Bên cạnh quy định ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã, quá trình tuyển chọn phải thật sự chính xác, khách quan, minh bạch. Đặc biệt, cần thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “tuyển người tài, chứ không tuyển người nhà”; đồng thời quan tâm đến những người trẻ có ý chí, quyết tâm phục vụ nhân dân, đất nước.

Theo nhiều chuyên gia, thi tuyển sẽ là phương thức khả thi nhất để đánh giá, tuyển dụng được những cán bộ chất lượng ngay ở khâu “đầu vào”. Song, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá của cấp trên, tham mưu của cấp dưới và sự giám sát của nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình công tác của CB, CC cấp xã.           

PHẠM DANH
 

.
.