Hội nghị đánh giá, triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

14:54, 16/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.5, tại Hà Nội, Bộ tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 51 điểm cầu trên toàn quốc để đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sau hơn 1 năm triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21.6.2017 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2018). Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt được một số kết quả nhất định.
 
Trong đó, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Các bộ:Tài chính, Quốc phòng, Công an đã tích cực trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản theo quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
 
Các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Do đó, việc quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được thông suốt, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Tại hội nghị, đại diện các ngành, cơ quan cũng nêu lên những khó khăn khi một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mà chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung; tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm, ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản…
 
Trong thời gian tới, để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật được triển khai một cách hiệu quả, trên cơ sở đóng góp, xin ý kiến, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp: Tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết hiện hành. 
 
Thủy Tiên

 

.
.