Giao ban trực tuyến về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

21:37, 14/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.5, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019. 
 
Tại đầu cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.
 
Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong những tháng đầu năm 2019, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và đã được những kết quả thiết thực. 
 
Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
 
Tính đến cuối tháng 4.2019, cả nước có 19/23 bộ, cơ quan ngang bộ va 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. 
 
100% các Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
 
53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công để tiếp nhận và giải quyết TTHC.
 
Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương.
 
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm tiếp nhận hơn 22.262 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 20.104 hồ sơ.
Tại Quảng Ngãi, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm hành chính công tỉnh đạt bình quân 95,5%, nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của công dân...
 
 
Tại tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu tỉnh ban hành 7 quyết định công bố 41 TTHC mới ban hành, 34 TTHC sửa đổi và 24 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban: Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Y tế và Ban dân tộc; tiếp nhận và chuyển 45 phản ánh của công dân đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.
 
Riêng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm tiếp nhận hơn 22.262 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 20.104 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt bình quân 95,5%, nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của công dân...
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua với những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC, đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.
 
Thời gian đến, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên, quan tâm, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lấy sự hài lòng doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu 
 
.
.