Giải quyết tố cáo là trách nhiệm

11:11, 26/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tại kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan này đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Võ Văn Náo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bình Sơn. Trong đó, một phần nguyên nhân là việc giải quyết đơn tố cáo của công dân không đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

Hiện nay, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đang được Đảng, Nhà nước tập trung giải quyết và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc, nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đầu năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ðây là một chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tác động đến công tác phòng chống tham nhũng, nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Mới đây nhất, Nghị định 31/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (nghị định này có hiệu lực từ tháng 5.2019), trong đó quy định khá rõ về việc xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Theo đó, mức cao nhất có thể bị kỷ luật cách chức, nếu người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có một trong các hành vi vi phạm pháp luật như: Cố ý không giải quyết, hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội; cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc. Hay bao che cho người bị tố cáo, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội... Ngoài ra, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Việc cụ thể hóa những hành vi không được vi phạm trong công tác giải quyết tố cáo sẽ tạo hành lang pháp lý để xử lý nghiêm những cá nhân nếu bị phát hiện sai phạm, hoặc có biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Điều này đòi hỏi mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân phải được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo giải quyết và đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được phân loại, xử lý theo đúng thẩm quyền. Qua đó, không để công dân khiếu nại, tố cáo kéo dài, để vụ việc diễn biến phức tạp, phát sinh điểm nóng, nhất là chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


HOÀNG HÀ
 

.
.