Đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

21:27, 20/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 20.5, Phó Chủ tịch UBND Võ Phiên chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo trong 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.
Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình hơn 416,5 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương là 402,6 tỷ đồng và vốn địa phương hơn 13,8 tỷ đồng.
 
Với tiểu dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc chương trình 30a được bố trí nguồn vốn trên 245,7 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng 115 công trình hạ tầng. Đến ngày 30.4.2019  đã giải ngân gần 15% so với kế hoạch vốn được giao.
 
Về tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 có tổng kinh phí hơn 55,298 tỷ đồng, thực hiện đầu tư cho 100 công trình cơ sở hạ tầng. Đến nay, các công trình đầu tư mới đang triển khai thực hiện và giải ngân đạt tỷ lệ 11,57%.
 
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các huyện đã tuyên truyền, vận động đưa 842 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động đã đi làm việc ở nước ngoài, xuất cảnh ở 10 huyện, thành phố đến nay là 516/1.470 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 35%.
 
Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu.
Hiệu quả của hợp phần hỗ trợ sản xuất chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn. Đến nay, chỉ có nguồn vốn đầu tư phát triển được giải ngân nhưng tỷ lệ đạt thấp (13,88%). Một số huyện chưa giải ngân được nguồn vốn của một số tiểu dự án bởi các địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện các tiểu dự án. 
 
Các huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính thống nhất trong việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện những nội dung của các dự án, tiểu dự án theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong năm, tránh trường hợp để mất vốn.
 
f
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu vướng các thủ tục thì khẩn trương báo cáo cho các sở, ngành để báo cáo UBND tỉnh sớm tháo gỡ. Cần nghiên cứu các mô hình giảm nghèo hiệu quả, có tính lan tỏa rộng hơn.
 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; trong đó tập trung kiểm tra, đánh giá hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính và các sở liên quan rà soát về mặt pháp lý với Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chương trình để kịp thời đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tế.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU

 

.